Hjem

Velkommen (til Måløvhøjs nye beboere)


Bestyrelsen for grundejerforeningen byder jer hermed velkommen. 

Vi håber, I vil finde jer godt til rette på Måløvhøj, og blive glade for at bo her.


Det er ikke et helt normalt parcelhuskvarter, I er kommet til.

Det er faktisk et historisk område.


Grundejerforeningen Måløvhøj blev stiftet i 1937.


Grunden til at kontingentet her på Måløvhøj er lidt højere end i andre grundejerforeninger,

er, at vi har privat vandværk og private veje; det er der ikke mange andre grundejerforeninger, der har.

Det kvartårlige kontingent betales ved bankoverførelse (netbank).


Til hvert hus hører en medlemsbog (en lille mappe) med foreningens vedtægter, regler for afholdelse af generalforsamling, samt vandregulativ. Ud over vedtægter m.m. er der for grundejerforeningens område en lokalplan, der ligeledes bør være tilstede i huset.

Det er en god ide at læse disse ting. Hvis det ikke findes på ejendommen kan grundejerforeningen skaffe et nyt sæt.

I øvrigt sætter vi pris på, at I deltager i den årlige generalforsamling, der afholdes i første kvartal..


Grundejerforeningen udgiver med passende mellemrum et lille blad  ”Højen”, hvor vi fra bestyrelsens side holder medlemmerne orienteret om, hvad der foregår i foreningen.


I har nok bemærket, at vi har grusfortove; dem skal I med passende mellemrum skuffe og rive - det er med til at holde området pænt.


På Måløvhøj har vi forskellige sportslige aktiviteter, så som fodbold hver tirsdag i sommerhalvåret på banerne ved Østerhøj  og et juleløb på ca. 5 km. i dec.


På vandværket har grundejerforeningen forskellige ting som medlemmerne kan låne, bl,a. div. stiger, stillads, pælespade, kloakrensere m.m.

Lidt om Måløvhøjs historie


Boligområdet Måløvhøj startede som et arbejdsløshedsprojekt i 1933.

På dette tidspunkt var der stor arbejdsløshed, også i Danmark.

Projektet blev startet af et selskab til bekæmpelse af arbejdsløsheden i Danmark.

På Måløvhøj købte man 10 tønder land jord fra den ret store gård ”Måløvgård”.

Der blev herefter udstykket i 50 havelodder à 1000 m2.

På hvert lod skulle de arbejdsløse opføre 50 ens huse, en bolig på ca. 50 m2 billigst muligt.

De arbejdsløse var hovedsagelig fra København.

De boede herude i skure eller på Måløvgård og tog så hjem til København og deres familier lørdag – søndag.


Husene skulle svare til en god stor arbejderlejlighed i byen. Den forholdsvis store grund (1000 m2) betød, at man skulle være delvis selvforsynende med grønsager og frugt (kartofler æbler m.m.) Samtidig var der plads til dyrehold, høns, duer, kaniner og en enkelt gris, der skulle slagtes til jul.


Grundet manglende styring af projektet (økonomi m.m.) samt for få med en håndværksmæssig baggrund nåede selskabet ikke at færdiggøre deres forehavende, og til sidst måtte staten overtage alle husene og få lavet dem færdige.

De, der havde været med til at bygge fra starten, valgte deres hus og flyttede ind, hvis de kunne få resten af deres familie til at flytte helt ud på Måløvhøj. Resten af husene solgte staten for kr. 5000 - med kr. 500 i udbetaling.


Børnene, der kom med herud, kunne og ville Ballerup–Måløv kommune ikke tilbyde skolegang; de kom til at gå i skole på statens seminarium i Jonstrup.


P.B.V. Bjarne Thostrup, formand

Jan Greve Olsen, fhv. formand

Husk: Indbetaling af kontingent på konto (reg.nr. 1551) 6490190

d. 31.1. - 30.4. - 31.7. - 31.10.Mail:

formand@maalovhoj.dk